Intensivkurs 6-12 personer

intensive Italian language lesson at Cultura Italiana Bologna

Varje nivå består av 25 lektionstimmar (45 minuterslektioner)

Priser

25 timmar i veckan, 6-12 studenter per klass,

10 timmar per vecka av extracurricular program, 2 timmars läxor en dag hemma eller i skolan

Vänligen beräkna din rabatt

 • 1 vecka
  291
 • 2 veckor
  536
 • 3 veckor
  779
 • 4 veckor
  978
 • 5 veckor
  1202
 • 6 veckor
  1426
 • 7/8 veckor
  1650
 • 9 veckor
  1864
 • 10 veckor
  2098
 • 11/12 veckor
  2322
 • 13 veckor
  2546
 • 14 veckor
  2770
 • 15/16 veckor
  2994
 • 17 veckor
  3218
 • 18 veckor
  3442
 • 19 veckor
  3666
 • 20 veckor
  3890
 • 21 veckor
  4114
 • 22 veckor
  4338
 • 23/24 veckor
  4562
 • 25 veckor
  4786
 • 26 veckor
  5010
 • 27 veckor
  5234
 • 28 veckor
  5458
 • 29 veckor
  5682
 • 30 veckor
  5906
 • 31/32 veckor
  6130
 • 33 veckor
  6354
 • 34 veckor
  6578
 • 35/36 veckor
  6802
 • 37 veckor
  7026
 • 38 veckor
  7250
 • 39/40 veckor
  7474
 • 41 veckor
  7698
 • 42 veckor
  7922
 • 43 veckor
  8146
 • 44 veckor
  8370
 • 45 veckor
  8594
 • 46 veckor
  8818
 • 47/48 veckor
  9042
 • 49 veckor
  9266
 • 50 veckor
  9490
 • 51 veckor
  9714
 • 52 veckor
  9938
 • 53/54 veckor
  10162

Det är också möjligt att välja en liten grupp (3 – 5 personer)

 • 1 vecka
  470
 • 2 veckor
  894
 • 3 veckor
  1316
 • 4 veckor
  1680

Kurserna börjar på måndagarna med ett test för att eleverna skall placeras in på rätt nivå och slutar på fredagarna den sista kursveckan. Det finns 10 olika nivåer. Varje nivå består av 20 lektionstimmar (50 minuterslektioner), samt 10 tim. frivilliga aktiviteter efter lektionstid i veckan. Under första delen av lektionerna ligger fokus på grammatikaliska strukturer och ordförråd, under andra delen ligger tyngdpunkten på att öva sig på att kommunicera på italienska. Klasserna brukar bestå av 6-12 elever. Vid kursens slut får kursdeltagarna ett intyg som kan användas som en merit på arbetsmarknaden.

Kurserna består av lektioner i italienska och av ett program med frivilliga aktiviteter utanför lektionstid (studiebesök,möten,rundvandringar och nöjen). Lektionerna är förlagda antingen till förmiddagen mellan 9:00 och 12:40 eller till eftermiddagen mellan 13:00 och 16:40. Klasser för elementära nivåerna på morgonen och de på högre nivåer på eftermiddagen. De här kurserna är speciellt prisvärda eftersom de ger eleverna möjlighet att komma in i språket ordentligt på kort tid. Klasserna är lagom stora för att alla elever skall få möjlighet att komma till sin rätt. Fyraveckorskursen är standard och motsvarar en kursnivå. A1 (Grundnivå1), A2 ( Grundnivå2), B1 (Mellannivå1), B2 (Mellannivå2), C1(Avancerad nivå1) och C2 (Avancerad nivå2). Tvåveckorskursen motsvarar den första eller andra delen av en kursnivå. Eleverna kan också gå på flera standardkurser efter varandra i samma klass. En tolvveckorskurs rekommende-ras för att man får ett maximalt resultat av den tid man lägger ned på studierna. För en nybörjare motsvarar det hälften av hela kursen.Det är också möjligt att gå på en treveckors kurs eller en kurs på en vecka. Om det är nivåskillnader i en klass kan skolan besluta att dela upp klassen i mindre grupper och korta av lektionstiden på följande sätt:

 • 4-5 pers.: 3 lektionstimmar;
 • 2-3 pers: 2,5 lektions-timmar;
 • 1pers.:1 tim,15min.

Små grupper brukar arbeta intensivare i klassen och hemma; man når upp till samma nivå som i de större grupperna

Aktivt lärande

Lektionerna leds av utbildade lärare, med erfa-renhet av att undervisa italienska som främman-de språk.Speciell vikt läggs vid undervisnings-metoderna,som utgår från elevernas behov. Det krävs att eleverna å sin sida samarbetar med lä-raren för att åstadkomma en fungerande kon-takt och de uppmanas att direkt ta sig an det ämne som läraren föreslår. Varje elevs behov och intressen blir tillgodosedda. Eleverna delas in i olika grupper beroende på hur väl de kan italienska och på deras anlag. Lärarna lägger speciell vikt vid att eleverna lär sig att använda språket, att uttrycka sig, vid att de lär sig att för-stå språket väl och vid att de ska kunna använ-da språket i specifika situationer. På grund av kursernas intensiva tempo så krävs det mycket samarbete (eller input) från kursdeltagarna och två timmars självständigt arbete varje dag.

Icona freccia destra Icona freccia sinistra Cultura Italiana Bologna email: info@culturaitaliana.it Cultura Italiana Bologna email: info@culturaitaliana.it Cultura Italiana Bologna Facebook Cultura Italiana Bologna Twitter Cultura Italiana Bologna Instagram Cultura Italiana Bologna youtube File Pdf