Vilka vi är

Skolan

Cultura Italiana är ett centrum för aktiviteter, ägnat åt att förmedla italiensk kultur, även det moderna Italiens

Personalen

Lektionerna leds av utbildade lärare, med erfa-renhet av att undervisa italienska som främman-de språk

Publicera och Träffa

Konferenser som hålls av Cultura Italiana

Utställning

Utställningar organiserade av Cultura Italiana

Foton

Skolfoton

Videor

Skolvideor

Pressen

Pressrecensioner om Cultura Italiana

Vårt uppdrag

Kommunicera på italienska om några dagar. Använd omedelbart italienska i en autentisk italiensk miljö. Möjlighet att kommunicera (tala, förstå, läsa, skriva) med italienare inte bara med andra utländska turister

Karta

Där vi är

Icona freccia destra Icona freccia sinistra Cultura Italiana Bologna email: info@culturaitaliana.it Cultura Italiana Bologna email: info@culturaitaliana.it Cultura Italiana Bologna Facebook Cultura Italiana Bologna Twitter Cultura Italiana Bologna Instagram Cultura Italiana Bologna youtube File Pdf