Klassisk Sångare kurs

Intensivkurs i italienska + Klassiska sånglektioner.
Lektionen börjar med ett bedömningstest. Det finns 8 olika nivåer. Varje nivå består av 25 lektioner (45 minuter per lektion).

1:a delen: Italienska språkkurs (klass 6-12 personer, 25 lektioner per vecka)

Den första delen av dagen fokuserar på grammatisk struktur och ordförråd, den andra delen på uttryck och kommunikation. Klasserna undervisas av professionella lärare med erfarenhet av att undervisa i italienska som främmande språk. Eleverna lär sig språkets former och regler med särskild omsorg om användning och uttryck. Det läggs också tonvikt på förståelse och användning av språket i matlagningssammanhang. Skolan tillhandahåller undervisningsmaterialet, inklusive gratis fotokopior. Läroböcker lånas ut av skolan.

Priser italienska lektioner

Klass 6-12 personer, 25 lektioner per vecka

 • 1 vecka
  300
 • 2 veckor
  550
 • 3 veckor
  800
 • 4 veckor
  1050

Priser Klassisk sångare

2 möten per vecka

 • 1 vecka
  270
 • 2 veckor
  540
 • 3 veckor
  810
 • 4 veckor
  1080

4 möten per vecka

 • 1 vecka
  540
 • 2 veckor
  1080
 • 3 veckor
  1620
 • 4 veckor
  2160
Icona freccia destra Icona freccia sinistra Cultura Italiana Bologna email: info@culturaitaliana.it Cultura Italiana Bologna email: info@culturaitaliana.it Cultura Italiana Bologna Facebook Cultura Italiana Bologna Twitter Cultura Italiana Bologna Instagram Cultura Italiana Bologna youtube File Pdf