Personalen

Lektionerna leds av utbildade lärare, med erfa-renhet av att undervisa italienska som främman-de språk.Speciell vikt läggs vid undervisnings-metoderna,som utgår från elevernas behov. Det krävs att eleverna å sin sida samarbetar med lä-raren för att åstadkomma en fungerande kon-takt och de uppmanas att direkt ta sig an det ämne som läraren föreslår. Varje elevs behov och intressen blir tillgodosedda. Eleverna delas in i olika grupper beroende på hur väl de kan italienska och på deras anlag. Lärarna lägger speciell vikt vid att eleverna lär sig att använda språket, att uttrycka sig, vid att de lär sig att för-stå språket väl och vid att de ska kunna använ-da språket i specifika situationer. På grund av kursernas intensiva tempo så krävs det mycket samarbete (eller input) från kursdeltagarna och två timmars självständigt arbete varje dag.

massimo maracci chef för cultura italiana bologna
Massimo Maracci direktör
roberta vai chef för italiensk kultur bologna
Roberta Vai direktör
Administrativ och akademisk manageress
Beatrice Roda Riktningsassistent
Beatrice Roda meddirektör
Administrativ och akademisk assistent
stefania del do lärarinna cultura italiana bologna
Stefania del Do lärarinna
maria spocchia lärarinna cultura italiana bologna
Maria Spocchia lärarinna
marina carbone lärarinna cultura italiana bologna
Marina Carbone lärarinna
Nazzarena Cozzi lärarinna
Giuliana Pala lärarinna
Marco Cannone lärare
Ombretta Rovinetti ansvarig för administration

Stefania Cintia
assistent administrering

Varför studera italienska i Italien på Cultura Italiana Bologna?

Tveka inte kontakta oss Om du behöver någon information.

Icona freccia destra Icona freccia sinistra Cultura Italiana Bologna email: info@culturaitaliana.it Cultura Italiana Bologna email: info@culturaitaliana.it Cultura Italiana Bologna Facebook Cultura Italiana Bologna Twitter Cultura Italiana Bologna Instagram Cultura Italiana Bologna youtube File Pdf