Skolan

Cultura Italiana är ett centrum för aktiviteter, ägnat åt att förmedla italiensk kultur, även det moderna Italiens